UKR-POL

OFERTA 

AGENCJA CELNA UKR-POL

oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług celnych a także pomoc w optymalnym prowadzeniu obrotu towarowego z zagranicą.

  • – legalizacja świadectw pochodzenia oraz EUR.1
  • –  reprezentowanie klienta przed organami celnymi;
  • – kompleksowe organizacje odpraw celnych w eksporcie, tranzycie.
  • – doradztwo celne. 

EUR 1 ★ EX ★ T1 ★ CMR ★ TIR ★ SAD ★ EORI

O NAS

Z pełnością możesz zrobić wiele rzeczy  sam, ale wiedz, że dołożymy wszelkich starań, abyś osiągnął swój cel. Ponieważ tworzymy zespół, który bezsprzecznie potrafi  wspomagać ludzi po to, by wspólnie osiągnąć pozycję  lidera w swojej branży.  Agencja celna UKR-POL Sp. z o. o.

Agencja celna UKR-POL wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw zajmujących się eksportem towarów. Dlatego zapewniamy pełną zgodność prowadzonych działań z wymogami, jakie narzuca prawo celne, dotyczącymi procedur handlu zagranicznego i cła.
Nasza agencja  jest w stałym kontakcie ze służbami celnymi przy przetwarzaniu szerokiej gamy towarów i na bieżąco monitoruje wszystkie te zmiany. Dlatego, przede wszystkim, możemy ostrzec klientów przed błędami w przygotowaniu dokumentów.

biuro agencji celnej ukrpol
LINKI

Agencja celna i skład celny

My proponujemy stosować efektywną metodę zarządzania finansami poprzez korzystania ze składu celnego. Miedzy innymi ze względu na fakt, że należności celno-podatkowe płacisz jedynie od tej części, którą wyprowadzasz z magazynu.

SKŁAD CELNY

Magazyn spedycyjny oraz skład celny z szeregiem usług dodatkowych:

odprawa celną w 30 minut.

– rozładunek/załadunek;
– składowanie i przechowywanie towarów;
– raportowanie stanów magazynowych;
– paletyzowanie;
– przeładunek towarów;
– konfekcjonowanie;
– kompletację;
– etykietowanie;
– sprawdzanie jakości towarów i wiele innych usług wspomagających przepływ towarów.

Oferujemy najkorzystniejszą cenę na rynku usług celnych wspomagających obrót towarów. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w wielu miejscach na terenie kraju i za granicą. Bogate doświadczenie wykorzystujemy też, świadcząc usługi doradcze oraz pomagamy w dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności w krótkich terminach i bezproblemowo. Zobacz aktualne promocje na naszej stronie. https://www.facebook.com/UKRPOL2020

zapełniona przestrzeń
46%
KONTAKT

Czym jest agencja celna?

Agencje celne zgodnie z art. 5 ust.1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego to przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie zgłaszania towarów. Agencje celne przede wszystkim są zarejestrowane w odpowiednim rejestrze oraz posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa celnego.
Tego typu firmy zajmują się odprawami celnymi przesyłek eksportowych i importowych we wszystkich krajach świata. Zadanie agencji celnej bezsprzecznie polega na sporządzeniu różnych dokumentów w formie papierowej i elektronicznej. Agencja celna pomaga w optymalnym prowadzeniu handlu międzynarodowego poprzez upraszczanie komunikacji między organami celnymi, eksporterami oraz importerami.

Zgodność z przepisami prawa celnego.

Zgodnie z przepisami importerzy oraz eksporterzy mają obowiązek znać wszystkie wymogi celne i upewnić się, że przewożone towary na pewno są z nimi zgodne. Korzystanie z usług agencji celnej z pełnością zmniejsza ryzyko nieprawidłowego wypełnienia dokumentów lub nieprawidłowego naliczenia należności celnych.
Podczas wykonywania transportu międzynarodowego na każdym etapie przepływu towarów mogą być wymagane różne dokumenty celne. Niemniej ważne są często zmieniające się przepisy oraz różne interpretacje poszczególnych regulacji prawnych przez urzędy celne. W związku z tym agencje celne są niezbędnym elementem w handlu międzynarodowym.

Odprawa eksportowa

Podobnie do innych procedur gospodarczych, odprawa eksportowa to podstawowa procedura dotycząca eksportowanych towarów, która jest obowiązkowa zarówno dla firm, jak i dla osób fizycznych, jeśli towary przekraczają określoną wartość. Do takiej procedury z reguły wymagana jest następująca lista dokumentów:
Faktura (dostarczona kupującemu przez sprzedającego, zawierająca wszystkie informacje dotyczące ładunku, w tym koszt, ilość, warunki dostawy itp.); Lista przewozowa (zawierająca informacje o produkcie w każdym opakowaniu); Informacje o nazwie i danych producenta. Certyfikat ładunku; Dokładna nazwa towaru;
Informacje o dokładnym przeznaczeniu produktu; Materiale, z którego wykonany jest produkt; Materiale opakowaniowym; Dane odbiorcy; dodatkowych warunkach transportu.

Cym jest świadectwo EUR 1?

Świadectwo pochodzenia EUR 1 stosowane w międzynarodowym obrocie towarów jest świadectwem potwierdzającym kraj pochodzenia towaru. Wykorzystywane jest w przypadkach, gdy towary wyprodukowane w jednym z krajów Unii Europejskiej są eksportowane do kraju, który podpisał umowę z UE o wzajemnych preferencjach handlowych.
Jeśli chcemy np. skorzystać z preferencyjnego zwolnienia z cła musimy złożyć wniosek o wydanie świadectwa pochodzenia.
Eksporterzy, którzy dokonywali odpraw celnych bez certyfikatu EUR 1 i płacili pełne cło przekonali się że świadectwo EUR 1 jest konieczne, gdyż przestali być konkurencyjni. Tutaj jak i w wielu innych przypadkach można zauważyć, że agencja celna naprawdę jest w stanie pomóc w efektywnym zarządzaniu finansami.
Świadectwo pochodzenia wydawane jest przez organy celne wyłącznie podczas odprawy eksportowej. Eksporter musi być w stanie udowodnić pochodzenie towarów, przedstawiając wymagane dokumenty. W celu pozyskania więcej informacji o świadectwie pochodzenia i jego uzyskaniu, skontaktuj się z agentem celnym, który doradzi i opowie o wszystkich szczegółach.

Odprawa celna, co to jest?

Odprawa celna to dopełnienie wszystkich czynności, które podlegają kontroli celnej, przewidzianych przypisami prawa celnego, związanych z przyjęciem towarów przez granice kraju. Odprawy celne dotyczące towarów, odbywają się zazwyczaj w strefie przygranicznej. Ponieważ właśnie tam najszybciej zrealizujesz absolutnie wszystkie wymagane formalności, na przykład otwarcie tranzytu czy natychmiastowe dopuszczenie towaru do obrotu, kontrole towaru przez Państwowa Inspekcje Sanitarna i wiele innych. Załatwienie wszelkich formalności bezpośrednio na granicy lub w strefie przygranicznej zdecydowanie obniża koszty całej procedury dotyczącej obrotu towarowego.
Koszt odprawy celnej to jedno z głównych pytań, z którymi zwraca się wiele klientów, gdy potrzebują odprawy celnej towarów. Usługi odprawy celnej czasami zależą od samego ładunku i jego wartości. Aby dokonać szczegółowej kalkulacji,  skontaktuj się z specjalistą, który doradzi i opowie o wszystkich szczegółach, kosztach usług czy należności celnych dotyczących twojego towar

Czym jest Karnet TIR?

Karnet TIR to międzynarodowy system tranzytu i gwarancji w wysokości do 100 000 euro stosowany na całym świecie, za pomocą którego realizowana jest procedura TIR, oparta o przepisy Konwencji TIR.
Karnet TIR umożliwia transport towarów z kraju wyjścia do kraju przeznaczenia, które podlegają kontroli celnej w ramach wielostronnego, wzajemnie uznawanego systemu. Wszystkie karnety są własnością Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego oraz są jednym z najłatwiejszych i najbezpieczniejszych sposobów przemieszczania towarów przez granice międzynarodowe. 

Co to jest T2 ?

Procedura T2 i dokument celny T2 jest przeciwieństwem dokumentu T1, ponieważ dotyczą towarów wspólnotowych. Mamy tu do czynienia z procedurą unijnego tranzytu wewnętrznego. Dokument celny T2 jest wystawiany, gdy ładunek jest przewożony z jednego miejsca do drugiego na obszarze celnym Unii Europejskiej. Jednak po drodze transport przebiega przez państwo lub państwa, które nie są członkami Wspólnoty. Ważne jest jednak to, że taki towar nie zmienia swojego statusu celnego. Należy jednak pamiętać, że procedurę T2 stosuje się tylko przy transporcie lądowym. Dokumentu celnego T2 nie można wystawić, gdy transport odbywa się drogą morską lub lotniczą.

Deklaracja eksportowa (EX) co to jest?

Odprawa eksportowa to procedura celna stosowana wobec towarów unijnych, zgodnie z którą towary te są wywożone poza obszar celny Unii w celu stałego umieszczenia poza nim. Procedura EX jest obowiązkowa przy rejestracji towarów, przekraczających określoną wartość.
Formularz zgłoszenia wywozowego, znany również jako formularz deklaracji wywozowej nadawcy (SAD), wymaga podania wartości, wagi, ilości, opisu, miejsca przeznaczenia, kodu towaru i innych. W procedurze wywozu towarów poza granice UE nie występują opłaty celne ani inne należności podatkowe.
Odprawa eksportowa zazwyczaj następuje w formie elektronicznego przetwarzania danych. W celu uzyskania więcej informacji o EX skontaktuj się z specjalistą ds. celnych.

Co to jest T1?

Procedurą celną T1 oznacza się towary pochodzące z państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Wwożąc na teren Wspólnoty właśnie taki towar, trzeba dokonać zgłoszenia tranzytowego T1. Dokument ten pozwala na transport ładunku pomiędzy dwoma urzędami celnymi i zapewnia przez cały czas kontrolę nie tylko nad jego ilością, ale również wartością. Towar nie wspólnotowy powinien zostać oclony w pierwszym urzędzie celnym zaraz po wjeździe na teren Unii Europejskiej.

Czym jest Import ?

Import to inaczej procedura dopuszczenia do obrotu. IM ma zastosowanie w przypadku przywozu towarów nieunijnych na obszar celny Unii Europejskiej. Objęcie tą procedurą nadaje towarowi nieunijnemu status celny towaru unijnego. Procedura ta wymaga zastosowania środków polityki handlowej, spełnienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie towarów. Wymagane również uiszczenia opłat prawnie należnych, w szczególności należności celnych przywozowych – cała, podatku, akcyzy, agencja celna ma za zadanie wyliczenie należności oraz zastosowania niektórych preferencyjnych stawek na podstawie prawa celnego. Główną rolę odgrywa tutaj kod celny, doświadczenie agenta celnego pozwoli na sprawne i bezbłędne określenie taryfikacji, przez co zaoszczędzisz sobie nieprzyjemności które wynikają z błędnych obliczeń w naliczaniu należności celnych.